Členské příspěvky

Sezóna 2023/2024

Členské příspěvky dlouhodobě vybírá náš klub ve dvou obdobích. První částku standardně po členech vyžadujeme do 31. 5. příslušného roku, neboť k tomuto datu musíme nejpozději přihlásit a posléze zaplatit (startovné, kauce) všechny soutěže. Pro následující ročník však příchází změna!!! Částka pro sezónu bude "rozpůlena", splatná ve dvou termínech, které vedení klubu určilo: 1. splátka nejpozději do 31. 10. 2023, 2. splátka nejpozději do 29. 2. 2024. Bude řízeno systémem EOS (notifikace, generace platebních údajů včetně QR kódu, potvrzení o zaplacení).

Výše členských příspěvků pro aktuální ročník:

Mini přípravka 3000 kč

Ženy A, Ženy B 3500 kč

Ostatní kategorie 5000 kč 

S trenéry jednotlivých kategorií lze domluvit odložení platby, její zkrácení v určitých případech, možnost splátek atd.

Finance klub čerpá hlavně na:

- nájmy sportovišť na tréninky a turnaje

- platby startovného, kaucí, hráčských, rozhodcovských a trenérských licencí

- další platby Českému florbalu (studium trenérských licencí, poplatky za soupisky aj.)

- pořizování jednotných dresů, stulpen

- nákupy tréninkových pomůcek

- odměny pro trenéry

- platby a cestovné rozhodčím

- softwarové licence (EOS, WEB, XPS) 

- a další

Odměny pro trenéry bychom v budoucnu rádi navýšili, protože za těch pár korun věnují klubu neuvěřitelné množství času!