Členské příspěvky

Sezóna 2022/2023

Členské příspěvky dlouhodobě vybírá náš klub ve dvou obdobích. První částku standardně po členech vyžadujeme do 31. 5. příslušného roku, neboť k tomuto datu musíme nejpozději přihlásit a posléze zaplatit (startovné, kauce) všechny soutěže. Pro aktuální ročník bylo vybíráno 1500 kč. Druhou částku z celkové výše určil Výbor FBK Jičín až na lednovém zasedání. Čekali jsme na situaci ohledně případného dalšího zdražení nájmů hal, nakonec byla určena jednotná suma 3000 kč splatná do konce ledna. Celkovou výši členských příspěvků 4500 kč pro všechny kategorie jsme stále pod dlouhodobým průměrem nejen v Regionu HK+Pardubicko, ale celkově mezi kluby Českého florbalu.

S trenéry jednotlivých kategorií lze domluvit odložení platby, její zkrácení v určitých případech, možnost splátek atd.

Finance klub čerpá hlavně na:

- nájmy sportovišť na tréninky a turnaje

- platby startovného, kaucí, hráčských a trenérských licencí

- pořizování jednotných dresů, stulpen

- nákupy tréninkových pomůcek

- odměny pro trenéry

- platby a cestovné rozhodčím

Odměny pro trenéry bychom v budoucnu rádi navýšili, protože za těch pár korun věnují klubu neuvěřitelné množství času!